Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2014

9053 b309
Reposted byAmericanloverbeattmanbialy-krolikadaprzygodabalcahipieAgnese
8591 a60e
Reposted byAmericanloverfeatherlightt
8169 2b06
Reposted bygerundiumkeithpeligro
7696 095b
Reposted byAmericanloverKaraluchowyBlokbialy-krolikjestes-moja-jutrznia
7249 9cbb
Reposted byAmericanloverbeattmanola-la

September 14 2014

I forgave everybody
I gave up
I got drunk
— Jack Kerouac - On the Road
Reposted frommisza misza

August 07 2014

6978 f23b
Reposted frommisza misza

March 24 2014

March 22 2014

Podziemni J.K

,,Dlaczego w przeszłości kiedykolwiek pozwalałam sobie na nudę i rekompensowałam to sobie ćpaniem albo chlaniem albo napadami szaleństwa i wszystkimi sztuczkami, które służą ludziom od tego, żeby uciekać od zrozumienia prostej prawdy o tym co jest....,,
Reposted fromAmericanlover Americanlover

March 16 2014

2529 2e10 500
Reposted byAmericanlover Americanlover
2432 2b51 500
Reposted bybialy-krolikAmericanlover
2347 622f 500
Reposted byAmericanlover Americanlover
2079 dd63 500
1692 3a09 500
J.K jak zwykle najlepszy, jak zwykle najbardziej pasuje...
Reposted fromAmericanlover Americanlover

February 27 2014

5049 28d1 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaAmericanlover Americanlover

October 05 2013

Play fullscreen
Reposted bybesen besen

October 02 2013

September 20 2013

Play fullscreen
To będzie świetny film, już nie mogę się doczekać!!;).
Reposted byAmericanlover Americanlover
5400 9deb
Reposted bybesen besen
5324 3c4f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl