Tumblelog by Soup.io
 • shutters
 • misza
 • Americanlover
 • rokminaljak1dzien
 • highpriestess
 • awakened
 • goaskalice
 • PeaceInHeart
 • beattman
 • findesiecle
 • bialy-krolik
 • felicka
 • hormeza
 • cinnamomum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

1276 713e
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
8483 519c 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentForest SilentForest
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaSilentForest SilentForest

Spokojnie, będzie dobrze, oddychaj wolniej.
— Pamiętaj.

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaSilentForest SilentForest
3401 bca5 500
Dzisiaj przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSilentForest SilentForest
9993 1894 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamagolek22 magolek22
0211 755b 500
Kermit hands
Reposted fromEmisja Emisja viaSilentForest SilentForest
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Zauważyłeś, jak trudno jest przerwać ciszę? Jak ciężko jest przełamać milczenie? O wiele łatwiej było do tego doprowadzić, prawda? Wiesz, to wszystko zaczyna się od jednej godziny, później mija doba i myślisz sobie - to nic, za kilka dni będzie jak przedtem. Kiedy pierwszy tydzień ciszy dobiega końca, masz jeszcze jakąś nadzieję. Później leci już z górki, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i któregoś dnia wstajesz rano i zastanawiasz się, do czego to wszystko doprowadziło, bo chyba nie tego chciałeś? Nie na to liczyłeś? Mijają miesiące i czekasz, kiedy to się skończy. Nie rozumiesz, że z każdym kolejnym dniem jest coraz trudniej. Aż któregoś dnia dostrzeżesz, że oto mijają już lata i chyba jest trochę za późno na jakikolwiek krok.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSilentForest SilentForest
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viamagolek22 magolek22
Między tym co gaśnie, a tym co jest wciąż niejasne łudzę się, że może wszystko to się tylko śniło.
— #między
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSilentForest SilentForest
5290 ac14
Reposted fromwentyl wentyl viamagolek22 magolek22
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir viaSilentForest SilentForest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl